drzwi wewnętrzne
drzwi przeciwpożarowe

Produkty

opis produktu

KRATKI WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego

Powierzchnia otworów dla dopływu powietrza wynosi powyżej 0,022 m2.


* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza”.

Wybierz wzór

biały
beż
brąz
szary

KOLORYSTYKA - SAMOZAMYKACZ

brąz

KOLORYSTYKA - KLAMKI

biały

czarny

UNI MAT PLUS

643 beż

LAMINOWANE CPL 0,2mm

222 szary

821 antracyt

CENA BRUTTO OD

30,75 PLN

zapamiętaj

Wybrany wzór

-

podgląd

Kolor

-

podgląd

Inspiracje

Produkt został zapamiętany w schowku