INFORMATYK

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne (preferowane: informatyka, automatyka, elektronika)
 • umiejętność programowania w dowolnym języku programowania - najchętniej .NET (VB lub C#) i PLSQL
 • doświadczenie w administracji systemami: Microsoft Windows Server / Linux / Vmware
 • znajomość sprzętu komputerowego, serwis komputerów, tworzenie/odtwarzanie kopii dysków
 • znajomość sieci komputerowych TCP/IP i VPN
 • zdolność analitycznego myślenia
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i efektywnego rozwiązywania problemów
 • duże zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kategorii B

Mile widziane:

 • doświadczenie w administracji bazami danych: ORACLE, MySQL, MSSQL, POSTGRESQL
 • doświadczenie w administracji Symantec Veritas Storage Foundation
 • doświadczenie w administracji pocztą Microsoft Exchange
 • doświadczenie w administracji Tivoli Storage Manager / IBM Spectrum Protect / Qnap / Synology
 • doświadczenie w administracji rozległymi sieciami komputerowymi (urządzenia: Fortinet, Mikrotik, Ubiquiti; zagadnienia VPN, sieci światłowodowe,
 • konfiguracja routerów, sieci bezprzewodowych, sieci SAN)
 • doświadczenie w administracji systemami ERP - mile widziana znajomość systemów: Impuls, Foonsy, Winpro, Ingenes
 • doświadczenie w serwisie monitoringu DAHUA, centralach alarmowych: SATEL/RISCO, systemach kontroli dostępu: BOSCH/CONTROLSYS
 • doświadczenie w programowaniu maszyn PLC
 • znajomość zagadnień/przepisów związanych z ochroną danych osobowych

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV i listu motywacyjnego) e-mailem na adres:
kadry@pol-skone.pl W tytule wiadomości należy podać nazwę stanowiska pracy, na które Pan/i aplikuje.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. W przypadku dołączenia przeze mnie zdjęcia do składanego CV, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wizerunkowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POL-SKONE Sp. z o.o. w Lublinie ul. H. Ordonówny 8,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo@pol-skone.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji nie dłużej niż przez okres 3 lat wyznaczony przez administratora
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne