Specjalista ds. Zaopatrzenia

powrót

SPECJALISTA DS. ZAOPATRZENIA

Wymagania:  

 • wykształcenie wyższe;
 • praktyka w pracy na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w pracy z gospodarką magazynową;
 • znajomość nowoczesnych technik zarządzania logistycznego;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( pakiet MS Office, mile widziana znajomość programów AutoCad, Winpro );
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i efektywnego rozwiązywania problemów;
 • doskonała organizacja pracy własnej;
 • duże zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność;
 • prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w renomowanej i dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • atrakcyjny system wynagradzania;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • dużą samodzielność;
 • udział w realizacji nowatorskich rozwiązań.

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie i składanie zamówień do dostawców polskich i zagranicznych;
 • analiza i kontrola zamówień oraz reklamacje do dostawców;
 • przygotowywanie niezbędnych analiz i raportów;
 • monitorowanie realizacji zamówień, w tym organizacja transportu;
 • optymalizacja kosztów zakupu i magazynowania;
 • poszukiwanie nowych dostawców;
 • tworzenie standardów i procedur związanych z zakupami i koniecznych we współpracy z dostawcami;
 • koordynowanie pracy w obszarach magazynowych;
 • kontrola poprawności obiegu dokumentacji magazynowej;
 • nadzór nad procesami planowania materiałowego i zakupów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV i listu motywacyjnego) e-mailem na adres: kadry@pol-skone.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. W przypadku dołączenia przeze mnie zdjęcia do składanego CV, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wizerunkowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POL-SKONE Sp. z o.o. w Lublinie ul. H. Ordonówny 8,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo@pol-skone.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji nie dłużej niż przez okres 3 lat wyznaczony przez administratora
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8
20-328 Lublin, Polska

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 7:00-18:00
sobota: 7:00-15:00

tel.: +48 81 728 52 00
fax: +48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.pl