Praca

powrót

Po 29 latach naszej działalności możemy stwierdzić, że prowadzona przez lata polityka personalna umożliwiła wypracowanie załogi, którą możemy się szczycić i uznawać za nasz podstawowy kapitał. To ludzie budują wartość POL-SKONE. Jakość kapitału ludzkiego naszej firmy odgrywa istotną rolę w pozyskiwaniu przewagi nad konkurencją. Kreowanie wartości dodanej w obszarze zasobów ludzkich wymaga głębszego rozumienia biznesu oraz umiejętności identyfikowania tego, w jaki sposób współpracownicy- wewnątrz i na zewnątrz firmy, pojmują tę wartość. Nadrzędną aktywnością zasobów ludzkich jest łączenie ludzi, strategii i wyników z misją stawania się coraz bardziej znaczącymi partnerami biznesowymi. Wszystkie te działania oparte są na wartościach promowanych w POL-SKONE.

Celem priorytetowym polityki personalnej jest budowanie osobistego zaangażowania pracownika w życie firmy. Zaangażowanie to świadomość każdego pracownika co do znaczenia jego własnego wkładu pracy w funkcjonowanie POL-SKONE,  jak i chęć pozostania w POL-SKONE, chęć przyczyniania się do jej sukcesu, pozytywne wyrażanie się o niej i w końcu duma z pracy właśnie dla tej, a nie innej spółki.

Tworzenie optymalnych warunków na stanowiskach pracy pracowników, atrakcyjne i adekwatne do wkładu pracy wynagrodzenie oraz możliwość korzystania z pakietu socjalnego to przejaw troski Zarządu o zapewnienie pracownikom stabilizacji bytowej. Poczuciu zaangażowania i realnego wpływu na decyzje firmy sprzyja Zarząd otwarty na wszelkie przejawy inicjatywy i przedsiębiorczości wykazywane przez pracowników. Zarząd jest dostępny dla nich także wówczas, gdy pojawiają się sprawy i problemy wykraczające poza sferę zawodową.

Prowadzona polityka personalna i kultura organizacyjna spowodowały, że POL-SKONE jest postrzegane jako dobry pracodawca, oferujący swoim pracownikom oprócz dobrego wynagrodzenia także pracę w stabilnej firmie. U nas pracownicy współdecydują o przyszłości firmy, otrzymując od Zarządu dużą samodzielność i swobodę w podejmowaniu decyzji. Polityka personalna oparta jest na stałym rozwoju pracowników poprzez różne formy podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia. Nasi pracownicy kierowani są na specjalistyczne kursy i szkolenia, celem zdobywania nowych doświadczeń i zapoznawania się ze zmianami technologicznymi, zaznaczając tym samym obecność firmy na konkurencyjnym rynku.

Szacunek i indywidualne podejście do pracowników są przyczyną ciągłych sukcesów naszej firmy, w której Twoja kariera ma szansę się rozwinąć.

AKTUALNE OFERTY PRACY

SPECJALISTA DS. MARKETINGU

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

PRACOWNIK PRODUKCJI

INŻYNIER PRODUKCJI - TECHNOLOG DREWNA

OPERATOR CNC

MALARZ / LAKIERNIK

MAGAZYNIER

MISTRZ PRODUKCJI

PRACOWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO

SPAWACZ

ELEKTRYK-AUTOMATYKPOL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8
20-328 Lublin, Polska

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 7:00-18:00
sobota: 7:00-15:00

tel.: +48 81 728 52 00
fax: +48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.pl