Kreatywność kluczem do sukcesu - III edycja konkursu

powrót

"Kreatywność kluczem do sukcesu"

Opis Konkursu  

Konkurs „Kreatywność kluczem do sukcesu” to projekt POL-SKONE stworzony we współpracy z Politechniką Lubelską. Tegoroczna, trzecia edycja konkursu przeprowadzona jest w kategorii wzornictwo. Nagrodą główną jest możliwość odbycia płatnego stażu w konkretnym dziale firmy POL-SKONE oraz upominek rzeczowy. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu dowolnego projektu drzwi (wewnętrznych, zewnętrznych, technicznych lub innych). 

Profil uczestnika

Konkurs skierowany jest do studentów Politechniki Lubelskiej. Mogą wziąć w nim udział studenci studiów magisterskich i inżynierskich, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, bez względu na kierunek studiów. Aby zgłosić swoją kandydaturę, student powinien w wyznaczonym terminie wysłać projekt na podany w regulaminie adres.

Zadanie konkursowe

Zadanie polega na przygotowaniu dowolnego projektu drzwi (wewnętrznych, zewnętrznych, technicznych lub innych). Praca może być przygotowana w dowolnym programie graficznym, natomiast powinna zostać zapisana w pliku PDF na nośniku CD.

Terminarz działań

30.04 – 30.05 – termin wysyłania projektów.

18.06 – obrady jury, wyłonienie zwycięzcy.

22.06  – oficjalne ogłoszenie zwycięzcy konkursu.

25.06 – wręczenie nagrody dla zwycięzcy, ustalenie terminu realizacji stażu.

Nagrody

Zwycięzca otrzyma możliwość odbycia płatnych miesięcznych praktyk w jednym z działów
POL-SKONE. Nagrodą rzeczową jest również tablet graficzny. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla stażysty zostanie określona przez firmę.

Regulamin   Karta ZgłoszeniowaPOL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8
20-328 Lublin, Polska

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 7:00-18:00
sobota: 7:00-15:00

tel.: +48 81 728 52 00
fax: +48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.pl